Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
kwiecień 2023
1

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy rurociągu wody surowej wraz z kablami elektrycznymi ze studni SL-3 do SUW Leśna w Tychach.

2
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia przy ulicy Kościelnej w Tychach.
3
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla budowy zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej (20 lokali) przy ulicy Rybnej w Tychach.
4

Obwieszczenie wojewody śląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia nazwanego: "Budowa obiektu Radiokomunikacyjnego Tychy Urbanowice 103 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 179 Tychy - Mysłowice Kosztowy km 7,507" projektowanego w Tychach na działce gruntu 247701_1.0004.AR_9.126/34 w granicach terenów zamkniętych

5

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci oświetlenia zewnętrznego pomiędzy ulicami: Estetyczną, Ejsmonda, Elfów oraz aleją Niepodległości w Tychach.

6
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci oświetlenia zewnętrznego przy ulicy Elfów w Tychach.
7

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy gazociągu niskiego ciśnienia w Tychach przy ulicy Żorskiej

8

Obwieszczenie o wywdaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie rozbudowy sieci gazowej przy ulicy Szkolnej w Tychach.

9
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci wodociągowej przy alei Bielskiej w Tychach.
Powrót