Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
listopad 2023
1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przebudowy sieci wodociągowej z rur azbestocementowych w Tychach przy ulicy Mąkołowskiej.
2
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy budynku biurowego - obsługi (kontener biurowy), trzech garaży prefabrykowanych na odpady, lokalizacji do 11 kontenerów hakowych na odpady oraz montażu wagi samochodowej w ramach zadania „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” przy ulicy Katowickiej w Tychach.
3
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy linii kablowej niskiego napięcia elektroenergetycznej w Tychach przy ulicy Długiej.
4
Zawiadomienie o zmianie zakresu wniosku w sprawie budowy budynku biurowego - obsługi (kontener biurowy), trzech garaży prefabrykowanych na odpady, lokalizacja 11 kontenerów hakowych na odpady oraz montaż wagi samochodowej w ramach zadania „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” przy ulicy Katowickiej w Tychach.
5
Obwieszczenie Wójta Gminy Bojszowy o wszczęciu postępowania w sprawie budowy budynku strzelnicy sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą (w tym drogi, place, parkingi, osadnik bezodpływowy) w Tychach przy ulicy Jedności.
6
Zawiadomienie o zgromadzeniu wymaganych dokumentów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa budynku biurowego - obsługi (kontener biurowy), trzech garaży prefabrykowanych na odpady, lokalizacja 11 kontenerów hakowych na odpady oraz montaż wagi samochodowej w ramach zadania „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”; działka nr 194/32, położona przy ul. Katowickiej w Tychach
Powrót