Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
październik 2023
1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy stadionu miejskiego przy ulicy Stadionowej w Lędzinach w zakresie dobudowy szatni sportowej.
2
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przebudowy i budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej na sieć w technologii rur preizolowanych przy alei Niepodległości, ulicy Edukacji, Ejsmonda, Elfów, Estetycznej, Edisona, Grota-Roweckiego w Tychach.
3
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy sieci wodociągowej z rur azbestocementowych w Tychach przy ulicy Mąkołowskiej w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
4
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przebudowy i budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej na sieć w technologii rur preizolowanych przy ulicy Przemysłowej, Urbanowickiej i Serdecznej w Tychach.
5
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przebudowy i budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na sieć w technologii rur preizolowanych przy ulicy Żwakowskiej, Wodnej, Jagodowej w Tychach.
6
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy budynku bloku łóżkowego o schody zewnętrzne i podnośnik dla niepełnosprawnych przy ulicy Edukacji w Tychach.
7
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy budynku chorób zakaźnych i geriatrii o strefę wejścia, windę, zadaszenia dla karetek i o łącznik z głównym budynkiem szpitala oraz budowy drogi pożarowej (zmiana przebiegu) przy ulicy Edukacji w Tychach.
Powrót