Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
czerwiec 2022
1

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączeniem gazu do budynku mieszkalnego w Tychach przy ulicy Tulipanów.

2

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia przy ulicy Kościelnej w Tychach.

3

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.26.2021 z dnia 31 maja 2022r. dotyczące obwieszczenia Wojewody Śląskiego z dnia 20 maja 2022r. o wniesieniu do Ministra Rozwoku I technologii odwołania od decyzji Wojewody Śląskiego nr 5/2022 z dnia 16 marca 2021r.

4

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci gazowej w Tychach przy ulicach Wiejskiej/ Mikołowskiej.

5

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy przepompowni ścieków w ramach budowy kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z osiedla domów jednorodzinnych przy ulicy Polnych Kwiatów w Tychach.

6

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci gazowej w Tychach przy ulicy Cisów.

7

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia przy ulicy Pod Lasem w Tychach.

8

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia przy ulicy Mikołowskiej w Tychach

9

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy drogi bocznej ulicy Rybnej 59-61 w Tychach.

10

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania budowy dojścia do budynku klubu sportowego przy ulicy Sportowej w Tychach.

11

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia przy ulicy Zwierzynieckiej w Tychach.

12

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w ramach zadania „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem w Tychach przy ulicy Wiejskiej”.

13

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia przy ulicy Skotnica w Tychach.

14

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy oświetlenia przy Przedszkolu numer 29 przy ulicy Hubala w Tychach.

15

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy sieci wodociągowej wraz z przełączeniem istniejących sieci rozdzielczych i przyłączy wodociągowych przy ulicy Przemysłowej w Tychach.

Powrót