Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
maj 2021
1

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy z przebudową istniejących budynków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lędzinach, polegająca na budowie przedszkola i łącznika między budynkami wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ulicy Hołdunowskiej w Lędzinach.

2

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy wodociągu wraz z przyłączami w rejonie ulicy Irysów, ulicy Tulipanów i ulicy Katowickiej w Tychach.

3

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Oświęcimskiej/ Goździków w Tychach.

4

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowa stacji transformatorowej kontenerowej wraz z siecią średniego napięcia przy ulicy Podleskiej w Tychach.

5

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Długiej w Tychach.

6

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Willowej w Tychach.

7

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Pod Lasem w Tychach.

8

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Ostróżki w Tychach.

9

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy fragmentu ziemnego kabla średniego napięcia przy ulicy Dworskiej, Miodowej i Łącznej w Tychach.

10

Obwieszczeznie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Rymarskiej w Tychach.

11

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej  wraz z odcinkiem wlotowym oraz wylotowym w ramach zadania „Przebudowa stacji redukcyjno-pomiarowej gazu średniego ciśnienia w Tychach przy ulicy Jana Pawła II”.

12

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy wagi samochodowej, zagłębionej, z infrastrukturą techniczną przy ulicy Oficerskiej 16 w Lędzinach.

13

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy komory zakupowej „Las” na komorę zakupowo-redukcyjno-pomiarową oraz budowa wylotu brzegowego i odcinka kanalizacji, odprowadzającego wodę wodociągową do istniejącego rowu, budowa przepustu kablowego w rejonie ulicy Stawowej i Leśnej w Tychach.

14

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy zadaszonej trybuny przy boisku sportowym przy ulicy Jaroszowickiej w Tychach.

Powrót