Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
marzec 2021
1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią w rejonie ulicy Wichrowej w Tychach

2

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Murarskiej w Tychach.

3

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy sieci kablowej oświetlenia ulicznego w rejonie ulic: Curie-Skłodowskiej, Czechowa, Cyganerii w Tychach.

4

Obwieszczenie o wydaniu decyzji budowy sieci kablowej oświetlenia ulicznego w rejonie ulicy Marii Curie-Skłodowskiej w Tychach.

5

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy sieci kablowej oświetlenia ulicznego przy alei Niepodległości w Tychach.

6

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy sieci kablowej oświetlenia ulicznego przy ulicy Elfów w Tychach.

7

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Kościelnej w Tychach.

8

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy ulicy Dojazdowej na odcinku od ulicy Wałowej do ulicy Mikołowskiej wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Mikołowskiej i ulicy Dojazdowej oraz budową i przebudową kanalizacji deszczowej, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej, sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej w Tychach.

9

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej w sprawie adaptacji pomieszczeń parteru Szkoły Podstawowej Nr 4 w Lędzinach na oddziały przedszkolne przy ulicy Goławieckiej 36.

10

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy wodociągu magistralnego od ulicy Tulipanów do ulicy Katowickiej w Tychach.

11

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy zadaszonej trybuny przy boisku sportowym przy ulicy Jaroszowickiej w Tychach.

12

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Willowej w Tychach.

13

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy wodociągu wraz z przyłączami w rejonie ulicy Irysów, ulicy Tulipanów i ulicy Katowickiej w Tychach.

14

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy kolumbarium na cmentarzu komunalnym w rejonie ulicy Cmentarnej, Bratków i Jaskrów w Tychach.

15

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Oświęcimskiej i Goździków w Tychach.

Powrót