Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
luty 2021
1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie adaptacji pomieszczeń parteru Szkoły Podstawowej Numer 4 w Lędzinach na oddziały przedszkolne przy ulicy Goławieckiej 36.

2

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do zespołu 20 budynków jednorodzinnych Domy Tychy Spółka z o.o. Spółka Komandytowa w zabudowie szeregowej przy ulicy Żorskiej w Tychach o łącznej mocy zamówionej 200kW.

3

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej do zakładu produkcyjnego przy ulicy Mikołowskiej w Tychach.

4

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Katowickiej w Tychach.

5

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie budowy sieci kablowej oświetlenia ulicznego przy ulicy Budowlanych i ulicy Bibliotecznej w Tychach.

6

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci kablowej oświetlenia ulicznego w rejonie ulic: Curie-Skłodowskiej, Czechowa, Cyganerii w Tychach.

7

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci kablowej oświetlenia ulicznego przy ulicy Elfów w Tychach.

8

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci kablowej oświetlenia ulicznego w rejonie ulicy Marii Curie-Skłodowskiej w Tychach.

9

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci kablowej oświetlenia ulicznego przy alei Niepodległości w Tychach.

10

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Murarskiej w Tychach

11

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Mysłowickiej w Tychach

Powrót