Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
sierpień 2020
1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie oświetlenia terenu przepompowni Paprocany przy alei Bielskiej 213 w Tychach.

2

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy przyłącza zasilania podstawowego i rezerwowego Zameczku Myśliwskiego w Promnicach.

3

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej zlokalizowanej w Tychach przy ulicy Kościelnej.

4

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowa oświetlenia w ramach inwestycji „Modernizacja terenu przed Urzędem Stanu Cywilnego w Tychach”.

5

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Tychach przy ulicy Mikołowskiej na odcinku od ulicy Dojazdowej do budynku przy ulicy Mikołowskiej 89 (do wiaduktu).

6

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Bławatków w Tychach.

7

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy gazociągu do budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Nad Jeziorem w Tychach.

8

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Cmentarnej w Tychach.

9

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej z trzema przyłączami gazowymi dla przewidzianej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej zlokalizowanej w Tychach przy ulicy Frycza Modrzewskiego.

10

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy sieci wodociągowej z rur azbestowych przy ulicy Biskupa Burschego i Nowokościelnej w Tychach.

11

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy oświetlenia terenu przepompowni "Paprocany" przy alei Bielskiej w Tychach.

12

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy stacji transformatorowej, budowy sieci średniego napięcia i niskiego napiecia przy ulicy Oświęcimskiej w Tychach.

Powrót