Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
lipiec 2020
1

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Jagodowej i Rodzeństwa Krzyżowskich w Tychach.

2

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy oświetlenia drogowego w ramach zadania pod nazwą „Poprawa infrastruktury transportowej w zakresie wykonania dokumentacji efektywnego energetycznego oświetlenia ulicy Murckowskiej w Lędzinach"

3

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w ramach zadania pod nazwą „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego w Tychach ulica Malinowa”.

4

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej do zespołu 9 budynków mieszkalnych (Domy Tychy) przy ulicy Żaków w Tychach.

5

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej przy ulicy Wierzbowej w Tychach.

6

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy gazociągu do budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Nad Jeziorem w Tychach.

7

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Jaroszowickiej w Tychach.

8

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Cmentarnej w Tychach.

9

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci kablowej średniego napięcia oraz niskiego napięcia przy ulicach: Oświęcimskiej, Serdecznej, Przejazdowej i Głównej w Tychach.

10

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy (skablowania) sieci napowietrznej średniego napięcia w rejonie ulicy Głównej i Oświęcimskiej w Tychach.

11

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem do budynku zlokalizowanego przy alei Bielskiej 105 w Tychach.

12

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Bławatków w Tychach.

13

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy wodociągu w ulicy Czarnej w Tychach.

14

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Dworskiej w Tychach.

15

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej przy ulicy Glinczańskiej 9 w Tychach.

Powrót