Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
czerwiec 2020
1

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ulicy Nad Jeziorem w Tychach.

2

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy stacji transformatorowej, budowy sieci średniego napięcia i niskiego napięcia przy ulicy Oświęcimskiej w Tychach.

3

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy chodnika i sieci elektroenergetycznej oświetleniowej w Tychach w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja chodników i oświetlenia przy ulicy Edukacji 54-68 oraz piłkochwytów przy ulicy Edukacji 68 w Tychach".

4

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej do zespołu 9 budynków mieszkalnych (Domy Tychy) przy ulicy Żaków w Tychach.

5

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Katowice o wszczęciu postępowania w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej przy ulicy Glinczańskiej 9 w Tychach.

6

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy drogi, miejsc parkingowych wraz z infrastrukturą techniczną, kanalizacją deszczową, siecią oświetlenia ulicznego, siecią teletechniczną, kanałem technologicznym w Mysłowicach przy ulicy Fryderyka Chopina.

7

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego ulicy Miodowej w Tychach.

8

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Dworskiej w Tychach.

9

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wydaniu decyzji w sprawie budowy w Tychach obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Powrót