Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
marzec 2020
1

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy drogi, miejsc parkingowych wraz z infrastrukturą techniczną, kanalizacją deszczową, siecią oświetlenia ulicznego, siecią teletechniczną, kanałem technologicznym w Mysłowicach przy ulicy Fryderyka Chopina.

2

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Oświęcimskiej w Tychach.

3

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Wierzbowej w Tychach.

4

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do dwóch budynków jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej przy ulicy Jedności w Tychach.

5

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Paproci w Tychach.

6

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Willowej w Tychach.

7

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy wodnego placu zabaw wraz z budynkiem technicznym oraz szambem przy ulicy Stadionowej w Lędzinach.

8

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Mikołowskiej w Tychach.

9

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego przy ulicy Mysłowickiej w Tychach.

10

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Katowickiej i Jesionowej w Tychach.

Powrót