Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
listopad 2020
1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej przy ulicy Strzeleckiej w Tychach.

2

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy ścieżki - odcinek II w ramach zadania: „Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałania zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap II” przy ulicy Księdza Pawła Macierzyńskiego w Bieruniu.

3

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy sieci kablowej średniego napięcia oraz posadowienia złącza kablowego średniego napięcia przy ulicy Samochodowej i Mysłowickiej w Tychach.

4

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej w sprawie budowy kontenerowej stacji transformatorowej oraz linii kablowych średniego oraz niskiego napięcia przy ulicy Głównej w Tychach.

5

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany sposobu użytkowania budynku dla potrzeb żłobka wraz ze zmianą konstrukcji dachu i ociepleniem budynku oraz budową infrastruktury towarzyszącej w Lędzinach przy ulicy Lipowej 61.

6

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci kablowej średniego napięcia w granicach terenów zamkniętych.

7

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci średniego napięcia – ziemny kabel średniego napięcia w rejonie ulicy Żorskiej w Tychach.

8

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy sieci wodociągowej dla budynków jednorodzinnych przy ulicy Paproci w Tychach.

9

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy gazociągu do budynku handlowo-usługowego przy ulicy Wałowej w Tychach.

10

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej przy ulicy Szkolnej w Tychach.

Powrót