Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
październik 2020
1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy przyłącza zasilania podstawowego i rezerwowego Zameczku Myśliwskiego w Promnicach.

2

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rymarskiej w Tychach.

3

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej przy ulicy Strzeleckiej w Tychach.

4

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Jagodowej i Rodzeństwa Krzyżowskich w Tychach.

5

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej zlokalizowanej w Tychach przy ulicy Kościelnej.

6

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej z trzema przyłączami gazowymi dla przewidzianej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej zlokalizowanej w Tychach przy ulicy Frycza Modrzewskiego.

7

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy oświetlenia w ramach inwestycji „Modernizacja terenu przed Urzędem Stanu Cywilnego w Tychach”.

8

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy oświetlenia drogowego w ramach zadania pod nazwą „Poprawa infrastruktury transportowej w zakresie wykonania dokumentacji efektywnego energetycznego oświetlenia ul. Murckowskiej w Lędzinach”

9

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przebudowy sieci wodociągowej z rur azbestowych, przebiegającej w ulicy Nowokościelnej, ulicy Księdza Blachnickiego, ulicy Norwida, ulicy Wieczorka, Placu Wolności w Tychach.

10

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci wodociągowej dla budynków jednorodzinnych przy ulicy Paproci w Tychach.

11

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci kablowej średniego napięcia oraz posadowienie złącza kablowego średniego napięcia przy ulicy Samochodowej i Mysłowickiej w Tychach

Powrót