Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
styczeń 2020
1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy i przebudowy sieci wodociągowej z rur azbestocementowych w Tychach przy ulicy Oświęcimskiej i ulicy Wędkarskiej.

2

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Bławatków w Tychach.

3

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Skotnica w Tychach.

4

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego przy ulicy Mysłowickiej w Tychach.

5

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy wodnego placu zabaw wraz z budynkiem technicznym oraz szambem przy ulicy Stadionowej w Lędzinach.

6

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ulicy Generała de Gaulle’a w Tychach.

7

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy koryta cieku Chudowskiego i cieku Ornontowickiego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „Makoszowy”, w miejscowości Przyszowice w Gminie Gierałtowice

8

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Wierzbowej w Tychach.

9

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego położonych przy ulicy Wiejskiej w Tychach.

10

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowa sieci gazowej do budynków mieszkalnych położonych przy ulicy Oświęcimskiej w Tychach.

11

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynków mieszkalnych przy ulicy Fredry w Tychach.

Powrót