Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
sierpień 2019
1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej w sprawie budowy stacji transformatorowej kontenerowej wraz z włączeniem do sieci SN i nN przy ulicy Granicznej w Tychach.

2

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Dworskiej w Tychach.

3

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Leśników w Tychach.

4

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy Centrum Przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego/ Edukacji w Tychach.

5

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Wspólnej w Tychach.

6

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Wiejskiej w Tychach.

7

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci wodociągowej przy ulicy Sosnowej w Tychach.

8

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wydaniu decyzji w sprawie przebudowy sieci wodociągowej wykonanej z rur azbestocemcntowych, stalowych oraz żeliwnych wraz z przyłączami w Tychach przy ulicy Mikołowskiej, na odcinku od ulicy Dojazdowej do budynku przy ulicy Mikołowskiej 89 (do wiaduktu), w granicach terenów zamkniętych.

9

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie rozbudowy fragmentu sieci gazowej średniego ciśnienie przy ulicy Ułańskiej w Tychach.

10

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy koryta cieku Chudowskiego i cieku Ornontowickiego w miejscowości Przyszowice w Gminie Gierałtowice, dla Spółki Restrukruryzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Makoszowy".

11

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy sieci wodociągowej przy ulicy Targiela w Tychach.

12

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy wylotu kanalizacji deszczowej do Potoku Tyskiego w rejonie ulicy Kościuszki w Tychach.

13

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej z przyłączem do budynku mieszkalnego przy ulicy Jaroszowickiej w Tychach.

14

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb zasilania budynku jednorodzinnego przy ulicy Nadrzecznej w Tychach.

15

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy sieci wodociągowej dla budynków jednorodzinnych  przy ulicy Strzeleckiej w Tychach.

16

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej do zespołu 9 budynków mieszkalnych Domy Tychy przy ulicy Żorskiej w Tychach.

17

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie doświetlenia ciągów komunikacyjnych znajdujących się na terenie Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zuzanna” w Tychach.

18

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Spokojnej w Tychach.

19

Obwieszczenie Burmistrza Mista Bierunia o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa areny lekkoatletycznej w Tychach, ul. Edukacji

20

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Olchowej w Tychach.

Powrót