Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
lipiec 2019
1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy sieci wodociągowej przy ulicy Zygmunta i ulicy Targiela w Tychach.

2

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie oświetlenia terenu w związku z budową placu zabaw; ulica Grzegorza Fitelberga i ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tychach.

3

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Katowice o wszczęciu postępowania w sprawie sieci oświetlenia ulicy Podgórnej w Tychach.

4

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy oświetlenia ulicy Hetmańskiej 2-8 w Tychach.

5

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla budynków jednorodzinnych przy ulicy Rymarskiej w Tychach.

6

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci oświetleniowej w ramach zadania „Doposażenie placu zabaw przy alei Niepodległości 194-200”.

7

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy oświetlenia boiska trawiastego przy ulicy Jaroszowickiej w Tychach.

8

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej do zespołu 9 budynków mieszkalnych przy ulicy Żorskiej w Tychach.

9

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Bierunia o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa areny lekkoatletycznej w Tychach; Tychy, ul. Edukacji.

10

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej – osiedle W, w rejonie ulicy Wieniawskiego, Witosa i Hutniczej w Tychach – etap II.

11

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej wraz z budową przyłączy gazu do budynków gospodarczo-biurowych w Tychach przy ulicy Damrota.

12

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Dworskiej w Tychach.

13

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci wodociągowej dla budynków jednorodzinnych przy ulicy Strzeleckiej w Tychach.

14

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla budynków jednorodzinnych przy ulicy Rymarskiej w Tychach.

15

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy Centrum Przesiadkowego u zbiegu ulic Kard. Stefana Wyszyńskiego i Edukacji w Tychach

16

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynków mieszkalnych przy ulicy Zimowej w Tychach

17

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Bławatków w Tychach.

18

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie doświetlenia ciągów komunikacyjnych znajdujących się na terenie Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zuzanna” w Tychach

19

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb zasilania budynku jednorodzinnego przy ulicy Nadrzecznej w Tychach.

20

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie oświetlenia terenu w związku z budową placu zabaw w rejonie ulicy Grzegorza Fitelberga i ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tychach.

21

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynków mieszkalnych przy ulicy Miodowej w Tychach.

Powrót