Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
czerwiec 2019
1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Jaroszowickiej w Tychach.

2

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynków mieszkalnych przy ulicy Miodowej w Tychach.

3

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej – osiedle "O" w rejonie ulicy Orzeszkowej w Tychach.

4

Obwieszczenie o wydaniu decyzji budowy sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej dla budynków jednorodzinnych położonych w rejonie ulicy Wierzbowej w Tychach.

5

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowa sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Irysów w Tychach.

6

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy oświetlenia ulicy Hetmańskiej 2-8 w Tychach

7

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia przy ulicy Stawowej i Malinowej w Tychach.

8

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Spokojnej w Tychach.

9

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy oświetlenia boiska trawiastego przy ulicy Jaroszowickiej w Tychach.

10

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci oświetleniowej przy ulicy Grunwaldzkiej w Tychach.

11

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci wodociągowej przy ulicy Targiela w Tychach.

12

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej z przyłączem do budynku mieszkalnego przy ulicy Jaroszowickiej w Tychach

13

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przebudowy sieci wodociągowej przy ulicy Władysława Sikorskiego w Tychach.

Powrót