Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
kwiecień 2019
1

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej – osiedle "W" w rejonie ulicy Wieniawskiego, Witosa i Hutniczej w Tychach – etap II.

2

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z budową przyłączy gazu do budynków gospodarczo-biurowych w Tychach przy ulicy Damrota

3

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynków mieszkalnych przy ulicy Miodowej w Tychach

4

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej do zakładu usługowego przy ulicy Mikołowskiej w Tychach.

5

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Rymarskiej w Tychach.

6

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Rymarskiej w Tychach.

7

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Jedności w Tychach.

8

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowa sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej dla budynków jednorodzinnych w rejonie ulicy Wierzbowej w Tychach

9

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Sportowej w Tychach

10

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Bławatków w Tychach.

11

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynków mieszkalnych przy ulicy Miodowej w Tychach.

12

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej – osiedle "O" w rejonie ulicy Elizy Orzeszkowej w Tychach

13

Obwieszczenie o wszczęciu spostępowania w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z 9 przyłączami do 9 budynków jednorodzinnych w rejonie uli Krokusów i Ostróżki w Tychach.

14

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy linii kablowej niskiego napięcia i zestawu złączowego przy ulicy Nad Jeziorem w Tychach.

15

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynków mieszkalnych przy ulicy Miodowej i Łącznej w Tychach.

16

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynków mieszkalnych przy ulic Rubinowej w Tychach.

17

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Cmentarnej w Tychach

Powrót