Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
marzec 2019
1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy i przebudowa sieci wodociągowej w Tychach przy ulicy Mikołowskiej na odcinku od ulicy Dojazdowej do budynku przy ulicy Mikołowskiej 89 (do wiaduktu).

2

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Katowickiej w Tychach.

3

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Jaroszowickiej w Tychach.

4

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia przy ulicy Stawowej i ulicy Malinowej w Tychach.

5

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Sportowej w Tychach.

6

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy stacji ładowania autobusów elektrycznych przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tychach.

7

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy sieci wodociągowej przy ulicy Władysława Sikorskiego w Tychach.

8

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynków mieszkalnych przy ulicy Szkolnej w Tychach

9

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Rymarskiej w Tychach

10

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Rymarskiej w Tychach

11

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego położonych przy ulicy Jedności w Tychach

12

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy i przebudowy sieci wodociągowej w Tychach przy ulicy Mikołowskiej na odcinku od ulicy Dojazdowej do budynku przy ulicy Mikołowskiej 89 (do wiaduktu).

13

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej do zakładu usługowego przy ulicy Mikołowskiej w Tychach.

14

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wydaniu decyzji w sprawie budowy sieci kablowej średniego napięcia w Tychach, w graniach terenów zamkniętych.

Powrót