Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
luty 2019
1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynków mieszkalnych przy ulicy Jodłowej w Tychach.

2

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy linii kablowej niskiego napięcia i zestawu złączowego przy ulicy Nad Jeziorem w Tychach.

3

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Katowickiej w Tychach.

4

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Cmentarnej w Tychach

5

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Rymarskiej w Tychach.

6

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy stacji ładowania autobusów elektrycznych przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tychach.

7

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przebudowy sieci wodociągowej przy ulicy Runowej i ulicy Sublańskiej w Tychach.

8

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynków mieszkalnych przy ulicy Rymarskiej w Tychach.

9

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Browarowej.

10

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy połączenia sieci przesyłowej "Południe I" przy Rondzie Cassino z siecią osiedlową osiedla C-3 przy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej 18-20 w Tychach.

11

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy i przebudowa sieci wodociągowej w Tychach przy ulicy Mikołowskiej na odcinku od ulicy Dojazdowej do budynku przy ulicy Mikołowskiej 89 (do wiaduktu).

Powrót