Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
styczeń 2019
1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Parkowej w Tychach.

2

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej w Tychach przy ulicy Mikołowskiej do budynków mieszkalnych, w granicach terenów zamknietych.

3

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynków mieszkalnych przy ulicy Rubinowej w Tychach .

4

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do lokalu handlowego przy ulicy Wilczej w Tychach.

5

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej w sprawie poprawy jakości środowiska miejskiego w Gminie Lędziny poprzez rozwój terenów zielonych – Ośrodek Zalew. Przebudowa i budowa ścieżek, budowa placu zabaw, ścieżki edukacyjnej, drogi pieszo-rowerowej, oświetlenia, obiektów małej architektury, przebudowa schodów zewnętrznych w Lędzinach w rejonie ulicy Stadionowej.

6

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy miejsc parkingowych (w rejonie targowiska) przy ulicy Aleksandra Fredry w Lędzinach.

7

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynków mieszkalnych przy ulicy Jodłowej w Tychach.

8

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci kablowej średniego napięcia w Tychach, w granicach terenów zamkniętych.

9

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynków mieszkalnych przy ulicy Świerkowej w Tychach.

10

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbiórki i budowy przejścia pod torami w stacji Tychy w km 17,000 linii nr 139 Katowice – Zwardoń.

Powrót