Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
sierpień 2018
1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie Budowa oświetlenia ulicy Bieruńskiej od ulicy Barwnej do posesji nr 65.

2

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej dla budynków jednorodzinnych przy ulicy Wierzbowej w Tychach

3

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia przy ulicy Wierzbowej w Tychach

4

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia przy ulicy Wiejskiej i Mikołowskiej w Tychach

5

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej podwyższonego średniego ciśnienia (I stopnia) w Tychach, ulica Barbary

6

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do nowoprojektowanych budynków przy ulicy Żorskiej w Tychach

7

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie oświetlenie ulicy Rybnej pomiędzy posesjami Rybna 55-57.

8

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie przystani sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim w Tychach - „Marina" - etap II

9

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jaworzna o wydaniu decyzji w sprawie oświetlenia parkingów przy ulicy Ustronnej 14-26 w Tychach

10

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jaworzna o wydaniu decyzji w sprawie budowy oświetlenia międzyblocza pomiędzy ulicą Batorego 49-55 a ulicą Budowlanych 68-72 w Tychach

11

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jaworzna o wydaniu decyzji w sprawie oświetlenia wewnątrz osiedla F w Tychach

12

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej przy ulicy Oświęcimskiej w Tychach

13

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jaworzna o wydaniu decyzji w sprawie oświetlenia ulicy Skośnej w Tychach.

14

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Katowice o wydaniu decyzji w sprawie oświetlenia podwórka przy ulicy Cyganerii 37-47 w Tychach

15

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy oświetlenia placu zabaw przy ulicy Cyganerii w Tychach.

Powrót