Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
lipiec 2018
1

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie sieci gazowej średniego ciśnienia przy ulicy Jodłowej w Tychach

2

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie sieci gazowej średniego ciśnienia przy ulicy Wierzbowej w Tychach

3

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej w Tychach przy ulicy Topolowej i ulicy Pod Lasem dla budynków mieszkalnych.

4

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jaworzna o wydaniu decyzji w sprawie budowy oświetlenia skweru przy ulicy Czarnieckiego w Tychach

5

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jaworzna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy - Oświetlenie wewnątrz osiedla F w Tychach

6

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy - budowa oświetlenia międzyblocza pomiędzy ulicą Batorego 49-55 a ulicą Budowlanych 68-72 w Tychach

7

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy - oświetlenie parkingów przy ulicy Ustronnej 14-26 w Tychach

8

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gliwice o wydaniu decyzji w sprawie oświetlenia podwórka przy ulicy Batorego 50-66 w Tychach

9

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia przy ulicy Wierzbowej w Tychach

10

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej przy ulicy Mysłowickiej w Tychach

11

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy linii kablowej relacji Podstacja Trakcyjna 12P Tychy – tory numer 1 i 2 na szlaku Tychy-Tychy Miasto, przy ulicy Stawowej w Tychach

12

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynków mieszkalnych przy ulicy Topolowej w Tychach

13

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jaworzna o wydaniu decyzji w sprawie budowy oświetlenia przy ulicy Cisów od numeru 40 w Tychach

14

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jaworzna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy - oświetlenie ulicy Skośnej w Tychach

15

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy oświetlenia ulicy Bieruńskiej od ulicy Barwnej do posesji numer 65 w Tychach.

16

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wydaniu decyzji w sprawie budowy sieci ciepłowniczej w Tychach, realizowanej w ramach zadania pod nazwą: Przebudowa przesyłowej sieci ciepłowniczej "Południe 1" od komory KRXIIIa, skrzyżowanie ulicy Żwakowskiej i ulicy Hańczy, do komory KRXXXIV przy ulicy Budowlanych w Tychach.

17

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie oświetlenia ulicy Rybnej pomiędzy posesjami Rybna 55-57 w Tychach.

18

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy oświetlenia placu zabaw przy ulicy Cyganerii w Tychach.

19

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przebudowy przesyłowej sieci ciepłowniczej „Południe I” od komory KRXIIIa (skrzyżowanie ulicy Żwakowskiej i ulicy Hańczy) do komory KRXXXIV przy ulicy Budowlanych w Tychach.

Powrót