Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
czerwiec 2018
1

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej z dwoma przyłączami gazowymi dla dwóch budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Tychach przy ulicy Andrzeja Frycza-Modrzewskiego.

2

Obwieszczenie o wszczeciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia przy ulicy Wiejskiej i Mikołowskiej w Tychach.

3

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej dla budynków jednorodzinnych, położonych przy ulicy Wierzbowej w Tychach

4

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej przy ulicy Oświęcimskiej w Tychach

5

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jaworzna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w sprawie budowy oświetlenia skweru przy ulicy Czarnieckiego w Tychach.

6

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jaworzna o wydaniu decyzji w sprawie budowy oświetlenia ulicy Bieruńskiej - od ulicy Barwnej do posesji nr 65 w Tychach.

7

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Bławatków w Tychach.

8

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jaworzna o wszczęciu postępowania w sprawie oświetlenia parkingów przy ulicy Ustronnej 14-26 w Tychach.

9

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jaworzna o mozliwości zapoznania się z aktami sprawy w sprawie budowy oświetlenia przy ulicy Cisów od numeru 40.

10

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Katowice w sprawie oświetlenia podwórka przy ulicy Cyganerii 37-47 w Tychach.

11

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy ulicy Wędkarskiej w Tychach.

12

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy i przebudowy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków Magna Formpol sp. z o.o. w rejonie ulicy Towarowej i Cielmickiej w Tychach.

13

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy oświetlenia parkowego przy ulicy Dębowej w Tychach.

14

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rydułtowy o wydaniu decyzji w sprawie budowa oświetlenia przy ulicy Generała De Gaulle'a w Tychach.

15

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie rozbudowy sieci gazowej przy ulicy Oświęcimskiej w Tychach.

16

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy stacji transformatorowej kontenerowej wraz z włączeniem do sieci SN dla zasilania zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Żorskiej w Tychach.

17

Obwieszczenie Wójta Gminy Bojszowy o wydaniu decyzji w sprawie budowy drogi dojazdowej dla samochodów osobowych i busów wraz ze stanowiskami postojowymi przy Zespole Szkół Nr 9 w Tychach, ulica Zgrzebnioka 45.

18

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jaworzna o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie oświetlenia wewnątrz osiedla F

19

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jaworzna o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie oświetlenia ul. Skośnej

20

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego o wydaniu decyzji w sprawie  oświetlenia ul. Witosa - boczna w Tychach

21

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego o wydaniu decyzji w sprawie  oświetlenia przy ul. Brzozowej 7-13 w Tychach

22

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej przy ul. Mysłowickiej

23

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gliwice o wszczęciu postępowania w sprawie  oświetlenia podwórka przy ul. Batorego 50-66 w Tychach

24

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jaworzna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa oświetlenia ul. Bieruńskiej - od ul. Barwnej do posesji nr 65

25

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jaworzno o wszczęciu postępowania w sprawie budowy oświetlenia skweru przy ul. Czarnieckiego

26

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie budowy oświetlenia międzyblocza pomiędzy ul. Batorego 49-55 a ul. Budowlanych 68-72

27

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rydułtowy o wydaniu decyzji w sprawie doświetlenia rozwidlenia ul. Sikorskiego i Paprocańskiej w Tychach

28

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy oświetlenia parkowego przy ulicy Dębowej w Tychach

29

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przebudowy i budowy sieci wodociągowych w ulicy Harcerskiej i ulicy Hetmańskiej w Tychach

30

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynków mieszkalnych przy ulicy Strzeleckiej w Tychach

Powrót