Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
maj 2018
1

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynków mieszkalnych, położonych przy ulicy Topolowej w Tychach

2

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy linii kablowej relacji Podstacja Trakcyjna 12P Tychy – tory nr 1 i 2 na szlaku Tychy-Tychy Miasto przy ulicy Stawowej w Tychach

3

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jaworzno o wszczęciu postępowania w sprawie budowy oświetlenia przy ulicy Cisów od numeru 40

4

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy sieci ciepłowniczej w Tychach, realizowanej w ramach zadania pn.: "Przebudowa przesyłowej sieci ciepłowniczej Południe 1, od komory KRXIIIa, skrzyżowanie ul. Żwakowskiej i ul. Hańczy, do komory KRXXXIV przy ul. Budowlanych w Tychach"

5

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rydułtowy o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie budowy oświetlenia przy ulicy Generała De Gaulle'a w Tychach

6

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej przy ulicy Oświęcimskiej w Tychach

7

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rydułtowy o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie doświetlenia rozwidlenia ulic Sikorskiego i Paprocańskiej w Tychach

8

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia do zakładu produkcyjnego przy ulicy Dojazdowej w Tychach

9

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Bławatków w Tychach

10

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy i przebudowy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków Magna Formpol spółka z o.o., w rejonie ulicy Towarowej i Cielmickiej w Tychach

11

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy i przebudowy sieci wodociągowych przy ulicy Edisona 1-23 oraz alei Niepodległości 5-13 w Tychach z wykonaniem spinki z wodociągiem w ulicy Ciasnej

12

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przebudowy sieci wodociągowej z rur azbestocementowych w Tychach przy ulicy Rolnej

13

Obwieszczenie Wójta Gminy Bojszowy o wszczęciu postępowania w sprawie budowy drogi dojazdowej dla samochodów osobowych i busów wraz ze stanowiskami postojowymi przy Zespole Szkół Nr 9 w Tychach, ulica Zgrzebnioka 45

14

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy sieci wodociągowej przy ulicy Zrębowej w Tychach

15

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy sieci wodociągowej przy ulicy Wąskiej w Tychach

16

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Magnolii w Tychach

17

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przebudowy sieci ciepłowniczej przy ulicy Metalowej i Fabrycznej w Tychach

18

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jaworzna o wszczęciu postępowania w sprawie budowy oświetlenia ulicy Bieruńskiej - od ulicy Barwnej do posesji nr 65 w Tychach

Powrót