Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
kwiecień 2018
1

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie zabudowy istniejącego rowu melioracyjnego za pomocą przepustu rurowego w Tychach przy ulicy Przejazdowej 101.

2

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wydaniu decyzji w sprawie budowy linii kablowej relacji: Podstacja Trakcyjne 12P Tychy — tory nr 1 i nr 2, na szlaku Tychy - Tychy Miasto w Tychach, w granicach terenów zamkniętych.

3

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy przesyłowej sieci ciepłowniczej „Południe I” od komory KRXIIIa do komory KRXXXIV przy ulicy Żwakowskiej, ulicy Stoczniowców ’70, ulicy Glinczańskiej i ulicy Budowlanych w Tychach.

4

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy stacji transformatorowej kontenerowej wraz z włączeniem do sieci SN dla zasilania zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Żorskiej w Tychach.

5

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia do zakładu produkcyjnego przy ulicy Dojazdowej w Tychach.

6

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy kanalizacji deszczowej dla dzielnicy Ratusz-Świniowy w Lędzinach przy ulicy Reymonta i ulicy Ławeckiej

7

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Ratusz-Świniowy w Lędzinach przy ulicy Reymonta i ulicy Ławeckiej

8

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej w ramach zadania pod nazwą: „Likwidacja grupowego węzła SWC „SIGMA” i SWC „P” w Tychach - etap I. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków oraz budowa indywidualnych węzłów cieplnych” przy ulicy Jordana, ulicy Rzecznej i Placu Nowary w Tychach

9

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie Rozbudowa sieci gazowej do budynków mieszkalnych położonych przy ulicy Strzeleckiej w Tychach

10

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Tychach przy ulicy Pod Lasem

11

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy sieci wodociągowej wraz z zabudową hydrantu przy ulicy Skalnej w Tychach

12

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego w Tychach przy ulicy Wiejskiej

13

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rydułtowy o wszczęciu postępowania w sprawie doświetlenia rozwidlenia ulic: Sikorskiego i Paprocańskej w Tychach.

14

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wodzisłąwia Śląskiego o wszczęciu postępowania w sprawie oświetlenia ulicy Witosa - bocznej

15

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego w szczęciu postępowania w sprawie oświetlenia przy ulicy Brzozowej 7-13 w Tychach.

16

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rydułtowy o wszczęciu postępowania w sprawie budowy oświetlenia przy ulicy Generała De Gaulle'a w Tychach

17

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej „TYC0016H” przy ulicy Sikorskiego 69 w Tychach.

18

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej i budowy przyłączy gazu do budynków mieszkalnych przy ulicy Katowickiej w Tychach.

19

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Ratusz-Świniowy w Lędzinach przy ulicy Kraszewskiego.

20

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy kanalizacji deszczowej dla dzielnicy Ratusz-Świniowy w Lędzinach przy ulicy Murckowskiej.

21

Obwieszczenie o wydaniu dcyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej z przyłączem gazu w Tychach przy ulicy Mikołowskiej 232.

22

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Ratusz-Świniowy w Lędzinach przy ulicy Kraszewskiego i ulicy Ławeckiej.

23

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej przy ulicy Strzeleckiej w Tychach.

24

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy oświetlenia ulicznego przy ulicy Goławieckiej 7-9 w Lędzinach.

25

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie remontu i przebudowy stacji elektroenergetycznej wysokiego napięcia „URBANOWICE” w Tychach w zakresie: ocieplenie budynku, przebudowa rozdzielni 110 kV, przebudowa instalacji odgromowej, oświetlenia zewnętrznego terenu, drogi wewnętrznej przy ulicy Oświęcimskiej w Tychach.

26

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ulicy Wspólnej w Tychach.

27

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy gazociągu w ramach zadania pod nazwą: „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Tychach przy ulicy Szkolnej”.

28

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przebudowy sieci wodociągowej przebiegającej wzdłuż ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ulicy Cmentarnej do ulicy Wędkarskiej oraz budowa łącznika z siecią wodociągową w ulicy Bratków.

29

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowa i budowa sieci wodociągowych w ulicy Harcerskiej i ulicy Hetmańskiej w Tychach.

Powrót