Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
marzec 2018
1

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci wodociągowej przy ulicy Zrębowej w Tychach

2

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci wodociągowej przy ulicy Wąskiej w Tychach

3

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania w sprawie budowy linii kablowej relacji: Podstacja Trakcyjne 12P Tychy — tory nr 1 i nr 2, na szlaku Tychy - Tychy Miasto, w Tychach, w granicach terenów zamkniętych

4

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej wraz z przyłączem do budynku jednorodzinnego przy ulicy Mysłowickiej

5

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przebudowy sieci wodociągowych z rur azbestocementowych w Tychach przy ulicy Wędkarskiej

6

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy sieci ciepłowniczej przy ulicy Metalowej i Fabrycznej w Tychach

7

Obwieszczenie o wszczęciu postępowaniu w sprawie budowy i przebudowy sieci wodociągowych przy ulicy Edisona 1-23 oraz alei Niepodległości 5-13 w Tychach z wykonaniem spinki z wodociągiem w ulicy Ciasnej

8

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej w ramach zadania pod nazwą: „Likwidacja grupowego węzła SWC „SIGMA” i SWC „P” w Tychach – etap I. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków oraz budowa indywidualnych węzłów cieplnych” przy ulicy Jordana, ulicy Rzecznej i Placu Nowary w Tychach.

9

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Magnolii w Tychach

10

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej wraz z przyłączem do budynku jednorodzinnego przy ulicy Czułowskiej w Tychach

11

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o wszczęciu postępowania w sprawie zabudowy istniejącego rowu melioracyjnego za pomocą przepustu rurowego w Tychach przy ulicy Przejazdowej 101

12

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej wraz z przyłączem do budynku jednorodzinnego przy ulicy Czułowskiej w Tychach

13

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy sieci wodociągowej z rur azbestocementowych w Tychach przy ulicy Rolnej

14

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy i modernizacji budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 o segment z pomieszczeniami dydaktycznymi szkoły oraz łącznik i salę gimnastyczną z zapleczem, przy ulicy Paderewskiego w Lędzinach

15

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej do budynków przy ulicy Barona 9, 11, 11A, 15 w Tychach

Powrót