Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
luty 2018
1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy gazociągu wraz z przyłączem do budynku jednorodzinnego przy ulicy Dzwonkowej w Tychach.

2

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o wydaniu decyzji w sprawie doświetlenia chodników, ścieżek rowerowych oraz przejść dla pieszych w ciągu ulicy Żwakowskiej w Tychach.

3

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o wydaniu decyzji w sprawie doświetlenia chodników, ścieżek rowerowych oraz przejść dla pieszych w ciągu alei Bielskiej w Tychach.

4

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o wydaniu decyzji w sprawie doświetlenia chodników, ścieżek rowerowych oraz przejść dla pieszych w ciągu ulicy Edukacji w Tychach.

5

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wniesieniu odwołania od decyzji w sprawie budowy, przebudowy i remontu układu torowego wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej na odcinku Katowice – Katowice Ligota, Tychy – (Czechowice Dziedzice) – (Zebrzydowice) – granica państwa (z Czechami) w ramach projektu pn. „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska, etap I: Linia E65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice”.

6

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego w Tychach przy ulicy Wiejskiej

7

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci wodociągowej wraz z zabudową hydrantu przy ulicy Skalnej w Tychach

8

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie remontu i przebudowy stacji elektroenergetycznej wysokiego napięcia „URBANOWICE” w Tychach w zakresie: ocieplenie budynku, przebudowa rozdzielni 110 kV, przebudowa instalacji odgromowej, oświetlenia zewnętrznego terenu, drogi wewnętrznej przy ulicy Oświęcimskiej w Tychach

9

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Tychach przy ulicy Pod Lasem

10

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej przy ulicy Strzeleckiej w Tychach

11

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej i budowy przyłączy gazu do budynków mieszkalnych przy ulicy Katowickiej w Tychach

12

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej z przyłączem gazu w Tychach przy ulicy Mikołowskiej 232

13

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Mikołowskiej w Tychach

14

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ulicy Wspólnej w Tychach

15

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Ratusz-Świniowy w Lędzinach przy ulicy Kraszewskiego

16

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Ratusz-Świniowy w Lędzinach przy ulicy Kraszewskiego i ulicy Ławeckiej

17

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy kanalizacji deszczowej dla dzielnicy Ratusz-Świniowy w Lędzinach przy ulicy Murckowskiej.

18

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy kanalizacji deszczowej dla dzielnicy Ratusz-Świniowy w Lędzinach przy ulicy Reymonta i ulicy Ławeckiej

19

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Ratusz-Świniowy w Lędzinach przy ulicy Reymonta i ulicy Ławeckiej

20

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy gazociągu w ramach zadania pod nazwą: „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Tychach przy ulicy Szkolnej”.

21

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy oświetlenia ulicznego przy ulicy Goławieckiej 7-9 w Lędzinach

22

Obwieszczenie w sprawie wydania przez Wojewodę Śląskiego w dniu 8 stycznia 2018r. decyzji nr 1/2018 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn "Budowa, przebudowa i remont układu torowego wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej na odcinku Katowice-Katowice Ligota, Tychy-(Czechowice Dziecice)- (Zebrzybowice)-granica państwa (z Czechami) w ramach projektu pn. " Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska, etap I: Linia E65 na odc. Będzin-Katowice-Tychy-Czechowice dziedzice-Zebrzydowice".

23

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w ramach zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Domy Polne oraz ulicy Świerczynieckiej w Bieruniu”, w rejonie ulicy Lokalnej w Tychach.

24

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy stacji transformatorowej kontenerowej wraz z włączeniem do sieci średniego napiecia i niskiego napięcia przy ulicy Granicznej w Tychach

Powrót