Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
grudzień 2018
1

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowa kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Browarowej.

2

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy linii kablowej średniego napięcia przy ulicach: Stoczniowców ’70, Borowej, Jeżynowej, Malinowej, Stawowej, Obywatelskiej i Browarowej w Tychach

3

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynków mieszkalnych przy ulicy Jodłowej w Tychach

4

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynków mieszkalnych przy ulicy Rymarskiej w Tychach

5

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowa sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Rymarskiej w Tychach

6

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy sieci wodociągowej przy ulicy Runowej i ulicy Sublańskiej w Tychach

7

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy linii kablowej średniego napięcia i słupa przy ulicy Lokalnej w Tychach

8

Obwieszczenie Wójta Gminy Bojszowy o wydaniu decyzji w sprawie budowy kolektora kanalizacji sanitarnej tranzytowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą łączącą oczyszczalnie ścieków w Bojszowach przy ulicy Gościnnej z oczyszczalnią ścieków w Tychach-Urbanowicach

9

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Parkowej w Tychach.

10

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynków mieszkalnych przy ulicy Jodłowej w Tychach

11

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy i przebudowy sieci wodociągowej w Tychach przy ulicy Mikołowskiej na odcinku od ulicy Dojazdowej do budynku przy ulicy Mikołowskiej 89 (do wiaduktu)

12

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynków mieszkalnych przy ulicy Świerkowej w Tychach

Powrót