Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
październik 2018
1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do nowoprojektowanych budynków mieszkalnych przy ulicy Żorskiej w Tychach.

2

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy linii kablowej średniego napięcia i słupa średniego napięcia przy ulicy Lokalnej w Tychach.

3

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do nowoprojektowanych budynków przy ulicy Żorskiej w Tychach.

4

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie sieci gazowej średniego ciśnienia przy ulicy Jodłowej w Tychach

5

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbiórki i budowy przejścia pod torami w stacji Tychy w km 17,000 linii nr Katowice – Zwardoń

6

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie poprawy jakości środowiska miejskiego w Gminie Lędziny poprzez rozwój terenów zielonych – Ośrodek Zalew. Przebudowa i budowa ścieżek, budowa placu zabaw, ścieżki edukacyjnej, drogi pieszo-rowerowej, oświetlenia, obiektów małej architektury, przebudowa schodów zewnętrznych w Lędzinach, w rejonie ulicy Stadionowej

7

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przebudowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej podwyższonego średniego ciśnienia (I stopnia) w Tychach, ulica Barbary.

8

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ulicy Szkolnej w Tychach.

9

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy linii kablowej średniego napięcia przy ulicach: Stoczniowców, Borowej, Jeżynowej, Malinowej, Stawowej, Obywatelskiej i Browarowej w Tychach.

10

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do nowoprojektowanych budynków mieszkalnych przy ulicy Żorskiej w Tychach.

11

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do nowoprojektowanych budynków mieszkalnych przy ulicy Żorskiej w Tychach.

12

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie sieci gazowej średniego ciśnienia przy ulicy Wierzbowej w Tychach.

Powrót