Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
sierpień 2017
1

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci gazowej wraz z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych przy ulicy Jankowickiej w Tychach.

2

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci gazowej wraz z przyłączem gazu przy ulicy Leśnej w Tychach

3

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy gazociągu w ramach zadania: "Budowa sieci gazowej wraz przyłączem gazu do budynku zlokalizowanego w Tychach, ulica Przemysłowa"

4

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem do budynku przy alei Marszałka Piłsudskiego 65 w Tychach.

5

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie dostosowanie poprzez rozbudowę istniejącej podczyszczalni ścieków Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach pozwalającą na zrzut ścieków technologicznych powstających w Zakładzie do miejskiej sieci kanalizacji wraz z przyłączem energetycznym przy ulicy Lokalnej w Tychach.

6

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy i przebudowa sieci wodociągowej przy ulicy Mikołowskiej w Tychach.

7

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie budowy gazociągu średniego ciśnienia przy ulicy Wiosennej w Tychach

8

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o wydaniu decyzji w sprawie przeniesienia i montażu w nowej lokalizacji zabytkowej mozaiki umieszczonej na elewacji budynku po dawnym ZEG w Tychach

9

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie Dostosowanie poprzez rozbudowę istniejącej podczyszczalni ścieków Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach pozwalającą na zrzut ścieków technologicznych powstających w Zakładzie do miejskiej sieci kanalizacji wraz z przyłączem energetycznym przy ulicy Lokalnej w Tychach

10

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry o zgromadzeniu wymaganych dokumentów w sprawie budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż ciągu pieszego przy ulicy Generała de Gaulle’a w Tychach.

11

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o wydaniu decyzji w sprawie budowy oświetlenia ciągu pieszego między ulicą Mikołowską a liceum ogólnokształcącym imienia Norwida oraz siłowni plenerowej przy liceum ogólnokształcącym imienia Norwida w Tychach

12

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o wydadniu decyzji w sprawie budowy oświetlenia przy ulicy Hierowskiego (odcinek od ulicy Kopernika do alei Bielskiej) w Tychach

13

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o. o. „TYC0016H”, na parcelach nr: 1950/128, 2410/128, położonych przy ul. Sikorskiego 69 w Tychach

14

Obwieszczenie o podjęciu postępowania w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej przy ulicy Sikorskiego 69 w Tychach

15

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowa gazociągu w ramach zadania: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia i przyłącza gazu do budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Tychach ulica Kwiatów”

16

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania w sprawie odbudowy i przebudowy obwałowań przeciwpowodziowych rzeki Mleczna na terenie miejscowości Bieruń Stary

17

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy gazociągu w ramach zadania: „Rozbudowa sieci gazowej wraz z przyłączem do budynku w Tychach ulica Wiejska 42"

18

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora sieci P4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy ulicy Fabrycznej w Tychach

19

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy fragmentu sieci ciepłowniczej przy ulicy Obywatelskiej w Tychach

20

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Orange Polska Spółka Akcyjna przy ulicy Warszawskiej w Tychach

Powrót