Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
lipiec 2017
1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy linii napowietrznej i kablowej SN dla zasilania budynków mieszkalnych przy ulicy Jaroszowickiej i Krzywej w Tychach

2

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry o wsczęciu postępowania w sprawie budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż ciągu pieszego przy ulicy Generała De Gaulle'a w Tychach

3

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gliwice o wydaniu decyzji w sprawie budowy oświetlenia parkingu przy ulicy Edukacji 52-54 w Tychach

4

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gliwice o wydaniu decyzji w sprawie budowy oświetlenia w rejonie parkingu przy alei Niepodległości 79-87 w Tychach

5

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy linii kablowej SN dla zasilania budynków mieszkalnych, przy ulicy Pogodnej, Kościelnej i Oświęcimskiej w Tychach

6

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ulicy Jodłowej w Tychach

7

Obwieszczenie o podjęciu postępowania w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Orange Polska Spółka Akcyjna przy ulicy Warszawskiej w Tychach

8

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci gazowej do budynków mieszkalnych przy ulicy Rubinowej w Tychach

9

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem do budynku przy alei Marszałka Piłsudskiego 65 w Tychach

10

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy stacji transformatorowej kontenerowej wraz z włączeniem do sieci średniego napięcia oraz niskiego napięcia dla zasilania budynków mieszkalnych przy ulicy Kościelnej w Tychach

11

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy stacji transformatorowej kontenerowej, linii kablowej średniego napięcia i niskiego napięcia dla zasilania budynków mieszkalnych przy ulicy Mysłowickiej w Tychach

12

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie likwidacji grupowego węzła cieplnego „B-3” w Tychach – etap I i etap II. Osiedlowa sieć ciepłownicza doprowadzająca czynnik grzewczy do budynków mieszkalnych i innych obiektów użyteczności publicznej w rejonie ulic Cichej, Czarnieckiego i alei Bielskiej w Tychach.

13

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy i przebudowy sieci wodociągowej przy ulicy Damrota w Tychach.

14

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy gazociągu w ramach zadania: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia i przyłącza gazu do budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Tychach ulica Kwiatów”

15

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazu do budynku mieszkalnego w Tychach przy ulicy Żorskiej

Powrót