Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
czerwiec 2017
1

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o wszczęciu postępowania w sprawie przeniesienia i montażu w nowej lokalizacji zabytkowej mozaiki umieszczonej na elewacji budynku po dawnym ZEG w Tychach

2

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ulicy Jodłowej w Tychach

3

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do posesji inwestora przy ulicy Modrzewiowej w Tychach

4

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Bierunia o wydaniu decyzji w sprawie budowy 1 punktu świetlnego przy ulicy Grunwaldzkiej (przy bloku ulica Generała De Gaulle’a 49) w Tychach

5

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o wydaniu decyzji w sprawie budowy oświetlenia międzyblocza rejon ulic Edisona, Elfów, Edukacji w Tychach

6

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o wydaniu decyzji w sprawie budowy oświetlenia przy ulicy Jodłowej w Tychach

7

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o wszczęciu postępowania w sprawie budowy oświetlenia ulicy Hierowskiego (odcinek od ulicy Kopernika do alei Bielskiej) w Tychach

8

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gliwice o wszczęciu postępowania w sprawie budowy oświetlenia w rejonie parkingu przy alei Niepodległości 79-87 w Tychach.

9

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gliwice o wszczęciu postępowania w sprawie budowy oświetlenia parkingu przy ulicy Edukacji 52-54 w Tychach.

10

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do budynków mieszkalnych przy ulicy Bratków w Tychach

11

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego przy ulicy Czarnej w Tychach

12

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wydaniu decyzji w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tychach, realizowanego w ramach zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Malinowa, Mostowa, Stawowa, i Grzybowa w Tychach, w granicach terenów zamkniętych.

13

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Miłej w Tychach

14

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o wszczęciu postępowania w sprawie budowy oświetlenia ciągu pieszego między ulicą Mikołowska a liceum ogólnokształcącym imienia Norwida oraz siłowni plenerowej liceum ogólnokształcącym imienia Norwida w Tychach.

15

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Bierunia o wydaniu decyzji w sprawie adaptacji obiektu sportowego przy ulicy Andersa dla potrzeb prowadzenia rozgrywek piłkarskich ligi okręgowej Polskiego Związku Piłki Nożnej.

16

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pod nazwą: Budowa, przebudowa i remont układu torowego wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej na odcinku  Katowice – Katowice Ligota, Tychy – (Czechowice Dziedzice) – (Zebrzydowice) - granica państwa (z Czechami) w ramach projektu pod nazwą: „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap 1: linia E 65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice”

17

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej wraz z budową przyłącza gazu  do budynku mieszkalnego w Tychach przy ulicy Żorskiej.

18

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w rozbudowy sieci gazowej z przyłączem w Tychach przy ulicy Krokusów do budynku mieszkalnego.

19

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy linii napowietrznej i kablowej średniego napięcia dla zasilania budynków mieszkalnych przy ulicy Jaroszowickiej i Krzywej w Tychach.

20

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy gazociągu w ramach zadania: „Rozbudowa sieci gazowej wraz z przyłączem do budynku w Tychach ulica Wiejska 42”.

21

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy gazociągu w ramach zadania: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku zlokalizowanego w Tychach ulicy Świerkowa”.

22

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy gazociągu w ramach zadania: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku zlokalizowanego w Tychach ulica Jarzębinowa”.

23

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy gazociągu w ramach zadania: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku zlokalizowanego w Tychach ulica Wierzbowa”.

24

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego przy ulicy Rymarskiej w Tychach.

25

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego przy ulicy Żorskiej w Tychach.

Powrót