Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
maj 2017
1

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wydaniu decyzji w sprawie budowy sieci ciepłowniczej w Tychach – realizowanej w ramach zadania: Likwidacja kotłowni Wilkowyje. Podłączenie dzielnicy Wilkowyje do miejskiego systemu ciepłowniczego – sieci ciepłownicze wysokich parametrów, w granicach terenów zamkniętych.

2

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia przy ulicy Jodłowej w Tychach.

3

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego przy ulicy Świętego Józefa w Tychach.

4

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego przy ulicy Pod Lasem w Tychach.

5

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Jaskrów w Tychach.

6

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie likwidacji grupowego węzła cieplnego „B-3” w Tychach – etap I i etap II. Osiedlowa sieć ciepłownicza doprowadzająca czynnik grzewczy do budynków mieszkalnych i innych obiektów użyteczności publicznej w rejonie ulic Cichej, Czarnieckiego i alei Bielskiej w Tychach.

7

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy stacji transformatorowej kontenerowej wraz z włączeniem do sieci średniego napięcia oraz niskiego napięcia dla zasilania budynków mieszkalnych przy ulicy Kościelnej w Tychach.

8

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy linii kablowej średniego napięcia dla zasilania budynków mieszkalnych przy ulicy Pogodnej, Kościelnej i Oświęcimskiej w Tychach.

9

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy stacji transformatorowej kontenerowej, linii kablowej średniego napięcia i niskiego napięcia dla zasilania budynków mieszkalnych przy ulicy Mysłowickiej w Tychach.

10

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o wydaniu decyzji w sprawie budowy oświetlenia przy ulicy Brzozowej w Tychach.

11

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o wydaniu decyzji w sprawie budowy oświetlenia przy ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ulicy Katowickiej do mostu Wartogłowiec w Tychach.

12

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia przy ulicy Konwalii w Tychach.

13

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej „MYSŁOWICE_52755” przy ulicy Jurija Gagarina w Mysłowicach.

14

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o wydaniu decyzji w sprawie budowy oświetlenia ulicznego przy ulicy Fitelberga 71-73 w Tychach

15

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o wszczęciu postępowania w sprawie budowy oświetlenia przy ulicy Jodłowej w Tychach

16

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o wszczęciu postępowania w sprawie Budowa oświetlenia międzyblocza rejon ulic Edisona, Elfów, Edukacji w Tychach

17

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego przy ulicy Bratków w Tychach

18

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego przy ulicy Czarnej w Tychach

19

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do posesji inwestora przy ulicy Modrzewiowej w Tychach

20

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej z przyłączem gazu do szafki gazowej przy ulicy Śląskiej w Tychach

21

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Bierunia o wszczęciu postępowania w sprawie budowy 1 punktu świetlnego przy ulicy Grunwaldzkiej w Tychach

Powrót