Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
kwiecień 2017
1

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego przy ulicy Rymarskiej w Tychach.

2

Obwieszczenie Wójta Gminy Bojszowy o wszczęciu postępowania w sprawie budowa 1 punktu świetlnego przy ulicy Damrota 81a-83 w Tychach

3

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy gazociągu w ramach zadania: "Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku zlokalizowanego w Tychach, ulica Jarzębinowa".

4

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Miłej w Tychach

5

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowa gazociągu w ramach zadania: "Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku zlokalizowanego w Tychach, ulica Wierzbowa".

6

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy gazociągu w ramach zadania: "Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku zlokalizowanego w Tychach, ulica Świerkowa".

7

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego przy ulicy Katowickiej w Tychach

8

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy sieci gazowej wraz z przyłączem gazu do budynku jednorodzinnego przy ulicy Jaworowej w Tychach

9

Obwiesczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy dźwigu towarowego obsługującego centralną sterylizatornię wprowadzoną w przyziemiu bloku leczniczego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach Megrez Sp. z o.o. przy ulicy Edukacji 102 w Tychach

10

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną w rejonie alei Niepodległości, ulicy Cyganerii, Czystej, Czechowa, Curie-Skłodowskiej i Grota Roweckiego w Tychach

11

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Bierunia o wydaniu decyzji w sprawie oświetlenia Placu Filipa Nowary w Tychach.

12

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Bierunia o wszczęciu postępowania w sprawie adaptacji obiektu sportowego przy ulicy Andersa dla potrzeb prowadzenia rozgrywek piłkarskich ligi okręgowej PZPN

13

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy sieci wodociągowej przy ulicy Długiej w Tychach

14

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Jaskrów w Tychach.

15

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej z przyłączem w Tychach przy ulicy Krokusów do budynku mieszkalnego

16

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozzbudowy sieci gazowej wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego przy ulicy Żorskiej w Tychach

17

Obwieszczenie Wójta Gminy Bojszowy o wszczęciu postępowania w sprawie zagospodarowania terenu – wykonanie oświetlenia terenu przy ulicy Edukacji 1-5, Baziowej 1-3, utwardzenie terenu przy ulicy Edukacji 1-5, Baziowej 1-3, wykonanie chodnika od alei Bielskiej do budynku 17-19

18

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia przy ulicy Konwalii w Tychach.

19

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia przy ulicy Jodłowej w Tychach.

20

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego przy ulicy Świętego Józefa w Tychach.

21

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego przy ulicy Pod Lasem w Tychach.

22

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną w rejonie alei Bielskiej, ulicy Cyganerii, Ciasnej, Czystej w Tychach

23

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o wszczęciu postępowania w sprawie budowy oświetlenia przy ulicy Brzozowej w Tychach

Powrót