Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
marzec 2017
1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy komory redukcyjno-pomiarowo-polifosforanowej z wyposażeniem, przyłączem wodociągowym zasilającym i rurociągami przełączeniowymi, kanalizacją odwodnieniową i wentylacją oraz modernizacją przyległej istniejącej komory wodociągowej zakupowej przy alei Bielskiej w Tychach

2

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie budowy oświetlenia przy ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ulicy Katowickiej do mostu Wartogłowiec w Tychach.

3

Obwieszczenie Wójta Gminy Bojszowy o wydaniu decyzji w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Malinowej, Mostowej, Stawowej i Grzybowej w Tychach.

4

Obwieszczenie o zgromadzeniu wymaganych dokumentów w sprawie budowy sieci wodociągowej przy ulicy Długiej w Tychach

5

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tychach, realizowanego w ramach zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Malinowa, Mostowa, Stawowa, i Grzybowa w Tychach, w granicach terenów zamkniętych

6

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie budowy stacji transformatorowej kontenerowej wraz z włączeniem do sieci SN dla zasilania budynków mieszkalnych przy ulicy Żorskiej w Tychach

7

Obwieszczenie o zgromadzeniu wymaganych dokumentów w sprawie budowy komory redukcyjno-pomiarowo-polifosforanowej z wyposażeniem, przyłączem wodociągowym zasilającym i rurociągami przełączeniowymi, kanalizacją odwodnieniową i wentylacją oraz modernizacją przyległej istniejącej komory wodociągowej zakupowej przy alei Bielskiej w Tychach

8

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci ciepłowniczej W/P w Tychach – realizowanego w ramach zadania: Likwidacja kotłowni Wilkowyje. Podłączenie dzielnicy Wilkowyje do miejskiego systemu ciepłowniczego – sieci ciepłownicze W/P, w granicach terenów zamkniętych

9

Obwiewszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy kanalizacji deszczowej odwodnienia ulicy Spacerowej w Bieruniu wraz z wylotem kanalizacji do rowu Młynówka i umocnieniem tego rowu w okolicach wylotu

10

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowanąw rejonie alei Bielskiej, ulicy Cyganerii, Ciasnej, Czystej w Tychach.

11

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowa dźwigu towarowego obsługującego centralną sterylizatornię wprowadzoną w przyziemiu bloku leczniczego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach Megrez Sp. z o.o. przy ul. Edukacji 102 w Tychach

12

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną w rejonie alei Niepodległości, ulic Cyganerii, Czystej, Czechowa, Curie-Skłodowskiej i Grota Roweckiego w Tychach.

13

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej z przyłączem gazu do szafki gazowej przy ulicy Śląskiej w Tychach.

14

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego przy ulicy Katowickiej w Tychach

15

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ulicy Bajkowej i Przerwy-Tetmajera w Tychach

16

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną od komory przy ulicy Żwakowskiej wraz z przyłączami do budynków przy ulicy Honoraty, Żwakowskiej, Harcerskiej i Kopernika w Tychach

17

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o wszczęciu postępowania w sprawie budowy oświetlenia przy ulicy Fitelberga 71 - 73 w Tychach

18

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną od komory KRXII wraz z przyłączami do budynków przy ulicach: Dunikowskiego, Honoraty, Hetmańskiej w Tychach.

19

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przebudowy sieci ciepłowniczej rozdzielczej kanałowej na preizolowaną przy ulicach: Armii Krajowej, Turkusowej i Tołstoja w Tychach

20

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną na osiedlu H4 w Tychach przy ulicy Hubala i Broniewskiego

21

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej przy ulicy Jurija Gagarina w Mysłowicach

22

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci wodociągowej przy ulicy Długiej w Tychach.

Powrót