Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
luty 2017
1

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci gazowej przy ulicy Jaworowej w Tychach

2

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Orange Polska Spółka Akcyjna przy ulicy Warszawskiej w Tychach

3

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie podłączenia dzielnicy Wilkowyje do miejskiego systemu ciepłowniczego - sieci ciepłownicze wysokich parametrów przy ulicach: Budowlanych, Stawowej, Browarowej, Obywatelskiej, Mikołowskiej, Wałowej i Podleskiej w Tychach

4

Obwieszczenie o zgromadzeniu wymaganych dokumentów w sprawie przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną na osiedlu H4 w Tychach przy ulicy Hubala i Broniewskiego.

5

Obwieszczenie o zgromadzeniu wymaganych dokumentów w sprawie przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną od komory przy ulicy Żwakowskiej wraz z przyłączami do budynków przy ulicy Honoraty, Żwakowskiej, Harcerskiej i Kopernika

6

Obwieszczenie o zgromadzeniu wymaganych dokumentów w sprawie przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków ulicy Bajkowej i Przerwy-Tetmajera w Tychach

7

Obwieszczenie o zgromadzeniu wymaganych dokumentów w sprawie przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną od komory KRXII wraz z przyłączami do budynków przy ulicy Dunikowskiego, Honoraty, Hetmańskiej w Tychach.

8

Obwieszczenie o zgromadzeniu wymaganych dokumentów w sprawie przebudowy sieci ciepłowniczej rozdzielczej kanałowej na preizolowaną przy uliach: Armii Krajowej, Turkusowej i Tołstoja w Tychach.

9

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy komory redukcyjno-pomiarowo-polifosforanowej z wyposażeniem, przyłączem wodociągowym zasilającym i rurociągami przełączeniowymi, kanalizacją odwodnieniową i wentylacją oraz modernizacją przyległej istniejącej komory wodociągowej zakupowej przy alei Bielskiej w Tychach

10

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Bierunia o wszczęciu postępowania w sprawie oświetlenia placu Filipa Nowary w Tychach

11

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Bierunia o wydaniu decyzji w sprawie przebudowy wiaduktu w ciągu ulicy Grota-Roweckiego nad torami PKP w Tychach

12

Obwieszczenie o zgromadzeniu wymaganych dokumentów w sprawie likwidacji kotłowni Wilkowyje. Podłączenie dzielnicy Wilkowyje do miejskiego systemu ciepłowniczego - sieci ciepłownicze wysokich parametrów przy ulicach Budowlanych, Stawowej, Browarowej, Obywatelskiej, Mikołowskiej, Wałowej i Podleskiej w Tychach

13

Obwieszczenie Wójta Gminy Bojszowy o wszczęciu postępowania w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Malinowej, Mostowej, Stawowej i Grzybowej w Tychach

14

Obwieszczenie Wójta Gminy Bojszowy o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy strefy aktywności Wilkowyje

Powrót