Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
grudzień 2017
1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy gazociągu w ramach zadania pod nazwą: „Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem do budynku zlokalizowanego w Tychach przy ulicy Karola Szojdy”

2

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dla budynków mieszkalnych przy ulicy Leśników w Tychach

3

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy zespołu szkolno-przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną przy ulicy Laryskiej w Mysłowicach.

4

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy gazociągu w ramach zadania pod nazwą: „Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem do budynku zlokalizowanego w Tychach przy ulicy Mikołowskiej”

5

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy 2 komór wodomierzowych na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych „Polana” w rejonie ulicy Sublańskiej i Skalnej w Tychach

6

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy linii kablowej średniego napięcia dla zasilania budynków mieszkalnych przy ulicy Katowickiej i Różanej w Tychach

7

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy sieci wodociągowej z rur azbestocementowych w Tychach przy ulicy Rolnej

8

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy sieci wodociągowej z rur azbestocementowych w Tychach przy ulicy Borowej

9

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy stacji transformatorowej kontenerowej wraz z włączeniem do sieci średniego napięcia i niskiego napięcia przy ulicy Granicznej w Tychach.

Powrót