Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
listopad 2017
1

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ramach zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Domy Polne oraz ul. Świerczynieckiej w Bieruniu” w rejonie ulicy Lokalnej w Tychach.

2

Obwieszczenie Wójta Gminy Bojszowy o wydaniu decyzji w sprawie budowy chodnika i ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą w nawiązaniu do decyzji ZRID Nr 868/2014 z dnia 27 listopada 2014 r. dla inwestycji pn. Budowa drogi łączącej ulicę Grota Roweckiego z ulicą Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach etap I i Il. Etap I oraz budowa parkingu dla samochodów osobowych.

3

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej wraz z trzema przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ulicy Nowokościelnej w Tychach

4

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o wydaniu decyzji w sprawie budowy ciągów pieszych, schodów terenowych, oświetlenia zewnętrznego terenu szkoły oraz remont nawierzchni istniejących placów i budowa wiaty na rowery w ramach zadania „Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ulicy Czarnieckiego w Tychach"

5

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o wydaniu decyzji w sprawie dobudowy szybu windowego do budynku Zespołu Szkól z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach przy ulicy Czarnieckiego

6

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie budowy ziemnej sieci niskiego napięcia, budowa 2 złączy kablowych wraz z wymianą 1 słupa przy ulicy Cielmickiej w Tychach

7

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy gazociągu w ramach zadania pod nazwą: „Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem do budynku zlokalizowanego w Tychach ulica Świerkowa”

8

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ulicy Głównej i Oświęcimskiej w Tychach

9

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy zespołu szkolno-przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną przy ulicy Laryskiej w Mysłowicach

10

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy oświetlenia przy ulicy Damrota 81a-83h w Tychach

11

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Miodowej w Tychach

12

Informacja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach o wydaniu decyzji w sprawie budowy linii kablowej SN dla zasilania budynków mieszkalnych przy ulic Pogodnej, Kościelnej i Oświęcimskiej w Tychach

Powrót