Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
październik 2017
1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie remontu i przebudowy rozdzielni 20kV stacji elektroenergetycznej „Urbanowice” w Tychach w zakresie: budowa oświetlenia zewnętrznego (zabudowa słupów z oprawami oświetleniowymi i ułożenie kabli niskiego napięcia) oraz zabudowa wież odgromowych przy ulicy Oświęcimskiej.

2

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy gazociągu w ramach zadania pod nazwą: „Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem do budynku zlokalizowanego w Tychach przy ulicy Mikołowskiej”

3

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy gazociągu w ramach zadania pod nazwą: „Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem do budynku zlokalizowanego w Tychach przy ulicy Karola Szojdy”

4

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy gazociągu w ramach zadania: „Budowa sieci gazowej wraz przyłączem gazu do budynku zlokalizowanego w Tychach, ulica Przemysłowa”

5

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy linii kablowej średniego napięcia dla zasilania budynków mieszkalnych, przy alei Bielskiej i ulicy Katowickiej w Tychach

6

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy linii kablowej średniego napięcia dla zasilania budynków mieszkalnych, przy ulicy Katowickiej i Różanej w Tychach

7

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dla budynków mieszkalnych przy ulicy Leśników w Tychach

8

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku jednorodzinnego przy ulicy Długiej w Tychach

9

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy oświetlenia przy ulicy Damrota 81a-83h w Tychach

10

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy i przebudowy sieci wodociągowej przy ulicy Mikołowskiej w Tychach

11

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przebudowy dwóch odcinków sieci magistralnej o wysokich i niskich parametrach ciśnienia wody, przebiegających przy ulicy Sikorskiego w Tychach

12

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej wraz z trzema przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ulicy Nowokościelnej w Tychach

13

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o wszczęciu postępowania w sprawie dobudowy szybu windowego do budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach przy ulicy Czarnieckiego

14

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o wszczęciu postępowania w sprawie budowy ciągów pieszych, schodów terenowych, oświetlenia zewnętrznego terenu szkoły oraz remont nawierzchni istniejących placów i budowa wiaty na rowery w ramach zadania „Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego w Tychach"

15

Obwieszczenie Wójta Gminy Bojszowy o wydaniu decyzji w sprawawie montażu kontenerowego zaplecza szatniowo-socjalnego boiska wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pod nazwą: Zagospodarowanie terenu boiska przy ulicy Sportowej

16

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy sieci gazowej wraz z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych przy ulicy Jankowickiej w Tychach

17

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej „MYSŁOWICE_52755” przy ulicy Jurija Gagarina w Mysłowicach

18

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy komory wodomierzowej zakupowej oraz redukcyjno-pomiarowej KRP Polana w rejonie ulicy Sublańskiej i Skalnej w Tychach

19

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy gazociągu w ramach zadania: „Budowa sieci gazowej wraz przyłączem gazu do budynku mieszkalnego w Tychach, ulica Beskidzka”

20

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazu przy ulicy Leśnej w Tychach

21

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Miodowej w Tychach

22

Obwieszczenie Wójta Gminy Bojszowy o wszczęciu postępowania w sprawie budowy chodnika i ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą w nawiązaniu do decyzji ZRID Nr 868/2014 z dnia 27 listopada 2014 r. dla inwestycji pod nazwą: Budowa drogi łączącej ulicę Grota Roweckiego z ulicą Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach etap I i II. Etap 1 oraz budowa parkingu dla samochodów osobowych

23

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ulicy Głównej i Oświęcimskiej w Tychach

24

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gliwice o wszczęciu postępowania w sprawie budowa budynku obsługi technicznej i budynku centrum rekreacyjnego „Papry" - na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany przy ulicy Parkowej w Tychach

Powrót