Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
styczeń 2017
1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy sieci gazowej z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych w Tychach przy ulicy Cyprysowej

2

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy kanalizacji deszczowej odwodnienia ulicy Spacerowej w Bieruniu wraz z wylotem kanalizacji do rowu Młynówka i umocnieniem tego rowu w okolicach wylotu

3

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej ORANGE POLSKA S.A. „TYCHY_OBWODNICA_S1” przy ulicy Warszawskiej w Tychach

4

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowie osiedlowej sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną od komory rewizyjnej KRXII wraz z przyłączami do budynków przy ulicach: Dunikowskiego, Honoraty i Hetmańskiej w Tychach

5

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy sieci ciepłowniczej rozdzielczej kanałowej na preizolowaną przy ulicach: Armii Krajowej, Turkusowej i Tołstoja w Tychach

6

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną na osiedlu H4 w Tychach, przy ulicach Hubala i Broniewskiego w Tychach

7

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną od komory przy ulicy Żwakowskiej wraz z przyłączami do budynków przy uliach: Honoraty, Żwakowskiej, Harcerskiej i Kopernika w Tychach

8

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ulicach Bajkowej i Przerwy-Tetmajera w Tychach

9

Obwieszczenie o zgromadzeniu wymaganej dokumentacji w sprawie budowy sieci gazowej z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych w Tychach przy ulicy Cyprysowej

10

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Bieruń przy ulicy Warszawskiej

11

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy gazociągu średniego ciśnienia przy ulicy Leśnej w Tychach

12

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie podłączenia dzielnicy Wilkowyje do miejskiego systemu ciepłowniczego - sieć ciepłownicze wysokich parametrów przy ulicach: Budowlanych, Stawowej, Browarowej, Obywatelskiej, Mikołowskiej, Wałowej i Podleskiej w Tychach

Powrót