Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
wrzesień 2016
1

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o wydaniu decyzji w sprawie budowy oświetlenia ulicznego w ramach zadania "Zagospodarowanie przestrzeni pomiędzy ulicą Fitelberga 35-61 i ulicą Wyszyńskiego 22-28".

2

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o wszczęciu postępowania w sprawie doświetlenia przejścia dla pieszych przy ulicy Serdecznej 42 w Tychach.

3

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci ciepłowniczej i przyłączy do budynków B1 i B2 przy ulicy Dunikowskiego w Tychach.

4

Obwieszczenie o zgromadzeniu wymaganych dokumentów w sprawie przebudowy drogi gminnej 670 270 S - ulicy Słonecznej w Bojszowach.

5

Obwieszczenie o zgromadzeniu wymaganych dokumentów w sprawie budowy gazociągu w ramach zadania: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Tychach ulica Bursztynowa".

6

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Spóła z ograniczoną odpowiedzialnością „TYC0016H” przy ulicy Sikorskiego 69 w Tychach.

7

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w psrawie przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej na osiedlu B-1 w Tychach, przy ulicy Brzozowej.

8

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej na osiedlu B-2 w Tychach, przy ulicy Bocznej.

9

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej przy ulicy Harcerskiej w Tychach.

10

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Katowickiej i Świerkowej w Tychach.

11

Obwieszczenie Wójta Gminy Bojszowy o wszczęciu postępowania w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną przepompownią ścieków w rejonie ulicy Budowlanych w Tychach.

12

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej z przyłączem dla projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz przełączeniem istniejącego przyłącza gazu do nowoprojektowanej sieci gazowej przy ulicy Stolarskiej w Tychach.

Powrót