Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
sierpień 2016
1

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Bierunia o wydaniu decyzji w sprawie dobudowy 1 sztuki latarni drogowej od strony podwókra przy alei Niepodległości 11-13 w Tychach.

2

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Bierunia o wydaniu decyzji w sprawie wykonana oświetlenia ulicznego przy ulicy Wodnej 37-41A w Tychach.

3

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Bierunia o wszczęciu postępowania w sprawie budowy oświetlenia siłowni plenerowej w zakresie montażu dwóch punktów świetlnych przy ulicy Wojska Polskiego w Tychach.

4

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, znajdującego się przy ulicy Żniwnej w Tychach.

5

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „TYC0016H” przy ulicy Sikorskiego 69 w Tychach.

6

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej na osiedlu B-1 w Tychach.

7

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy gazociągu w ramach zadania: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Tychach ulica Bursztynowa”.

8

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy drogi gminnej 670270S – ulicy Słonecznej w Bojszowach.

9

Obwieszczenie Wójta Gminy Bojszowy o wydaniu decyzji w sprawie budowy oświetlenia ulicy Świerkowej w Tychach.

10

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Bierunia o wszczęciu postępowania w sprawie budowy oświetlenia siłowni plenerowej w zakresie montażu dwóch punktów świetlnych przy ulicy Wojska Polskiego w Tychach.

11

Obwieszczenie wydaniu decyzji w sprawie osiedlowej sieci cieplnej w kierunku Galerii Usługowo-Handlowej Gemini Park w Tychach wraz z przyłączem cieplnym do Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej, odcinek od istniejącej sieci cieplnej przy ulicy Towarowej do połączenia z ciągiem w rejonie ronda przy ulicy Towarowej w Tychach.

12

Obwieszczenie Wójta Gminy Bojszowy o wszczęciu postępowania w sprawie budowy instalacji fotowoltaicznej na parceli numer 2409 w Tychach.

13

Obwieszczenie o zgromadzeniu wymaganych dokumentów w sprawie przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej na osiedlu B-1 w Tychach.

14

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej z przyłączem dla projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz przełączeniem istniejącego przyłącza gazu do nowoprojektowanej sieci gazowej przy ulicy Stolarskiej w Tychach.

15

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej na osiedlu B-2 w Tychach - część 2.

16

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Bierunia o wszczęciu postępowania w sprawie dobudowy 1 sztuki latarni drogowej od strony podwókra przy alei Niepodległości 11-13 w Tychach.

17

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o wszczęciu postępowania w sprawie budowy oświetlenia placu ograniczonego ulicami Bocheńskiego i Budowlanych w Tychach.

18

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej na osiedlu B-2 w Tychach.

19

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy sieci ciepłowniczej od włączenia w istniejącą sieć ciepłowniczą wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych MURAPOL - etap II i III przy ulicy Żorskiej w Tychach.

20

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Bierunia o wszczęciu postępowania w sprawie wykonana oświetlenia ulicznego przy ulicy Wodnej 37-41A w Tychach.

21

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ulicy Junaków w Tychach.

Powrót