Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
lipiec 2016
1

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o wszczęciu postępowania w sprawie budowy oświetlenia ulicznego w ramach zadania "Zagospodarowanie przestrzeni pomiędzy ulicą Fitelberga 35-61 i ulicą Wyszyńskiego 22-28".

2

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy kontenerowej stacji transformatorowej wraz z przyłączem SN 20 kV na potrzeby zasilania firmy przy ulicy Glinczańskiej w Tychach.

3

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy stacji transformatorowej kontenerowej wraz z włączeniem do sieci średniego napięcia dla zasilania budynków mieszkalnych przy ulicy Obywatelskiej w Tychach.

4

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie osiedlowej sieci cieplnej w kierunku Galerii Usługowo-Handlowej Gemini Park w Tychach wraz z przyłączem cieplnym do Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej, odcinek od istniejącej sieci cieplnej DN200 przy ulicy Towarowej do połączenia z ciągiem DN150 w rejonie ronda przy ulicy Towarowej w Tychach.

5

Obwieszczenie o zgromadzeniu wymaganych dokumentów w sprawie budowy i przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ulicy Junaków w Tychach.

6

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o wydaniu decyzji w sprawie budowy oświetlenia placu ograniczonego ulicami Bocheńskiego i Budowlanych w Tychach.

7

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Bierunia o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy oświetlenia podwórza przy ulicy Elfów 22-24 w Tychach.

8

Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmownej w sprawie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia przy ulicy Beskidzkiej w Tychach.

9

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej zasilającej budynki mieszkalne przy ulicy Gostyńskiej w Tychach.

10

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej dla trzech budynków mieszkalnych przy ulicy Jankowickiej w Tychach.

11

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy dwóch odcinków sieci kanalizacji deszczowej odwodnienia ulicy Laryskiej w Mysłowicach.

12

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej na osiedlu B-1 w Tychach przy ulicach: Budowlanych, Batorego, Bohaterów Warszawy, Brzozowej i Biskupa Burschego.

13

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej na osiedlu B-2 w Tychach – część 2 przy ulicach: Bibliotecznej, Batorego i Bohaterów Warszawy.

14

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy sieci wodociągowej dla rejonu budynków nr 62, 64 i 65 przy ulicy Bieruńskiej w Tychach.

15

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm PVC w Tychach przy ulicy Długiej.

16

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy sieci ciepłowniczej od włączenia w istniejącą sieć ciepłowniczą wraz z przyłączami do trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych - etap IV przy ulicy Żorskiej w Tychach.

Powrót