Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
czerwiec 2016
1

Obwieszczenie o podjęciu postępowania w sprawie budowy sieci ciepłowniczej od włączenia w istniejącą sieć ciepłowniczą wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych MURAPOL - etap II i III przy ulicy Żorskiej w Tychach

2

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny o wydaniu decyzji w sprawie uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych – projekt. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły zawodowej (będącej częścią Zespołu Szkół nr 5) na Centrum Usług Społecznościowych wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz budowa wiaty grillowej i zewnętrznej siłowni w uzupełnieniu o powierzchnie utwardzone i infrastrukturę techniczną.

3

Obwieszczenie Burmistrza Miasta BIerunia o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy oświetlenia podwórza przy ulicy Elfów 22-24 w Tychach.

4

Obwieszczenie Wójta Gminy Bojszowy o wszczęciu postępowania w sprawie budowy oświetlenia ulicy Świerkowej w Tychach.

5

Obwieszczenie Wójta Gminy Bojszowy o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy ścieżki wraz z oświetleniem od stacji kolejowej PKP Tychy Zachodnie do stacji kolejowej PKP Tychy Aleja Bielska.

6

Obwieszczenie o zgromadzeniu wymaganych dokumentów w sprawie budowy sieci ciepłowniczej od włączenia w istniejącą sieć ciepłowniczą wraz z przyłączami do trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych - etap IV przy ulicy Żorskiej w Tychach.

7

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie budowy sieci gazu wraz z przyłączem gazu do hal magazynowych w rejonie ulicy Oświęcimskiej w Tychach.

8

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci wody, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej dla zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Żorskiej w Tychach.

9

Obwieszczenie o podjęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci wody, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej dla zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Żorskiej w Tychach.

10

Obwieszczenie o zgromadzeniu wymaganych dokumentów w sprawie rozbudowy sieci wody, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej dla zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Żorskiej w Tychach.

11

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie yudowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z przyłączem średniego napięcia 20 kilovoltów przy ulicy Glinczańskiej w Tychach.

12

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej na osiedlu B-2 w Tychach przy ulicach: Budowlanych, Braterskiej, Batorego, Bohaterów Warszawy i Ojca Bocheńskiego.

13

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy stacji transformatorowej kontenerowej wraz z włączeniem do sieci średniego napięcia dla zasilania budynków mieszkalnych przy ulicy Obywatelskiej w Tychach.

14

Obwieszczenie o zgormadzeniu wymaganej dokumentacji w sprawie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Tychach przy ul. Długiej.

15

Obwieszczenie o zgromadzeniu wymaganych dokumentów w sprawie budowy sieci wodociągowej dla rejonu budynków numer 62, 64 i 65 przy ulicy Bieruńskiej w Tychach.

16

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy dwóch odcinków kanalizacji deszczowej odwodnienia ulicy Laryskiej w Mysłowicach.

17

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy i przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ulicy Junaków w Tychach.

Powrót