Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
maj 2016
1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowyt sieci gazowej wraz z przyłączem gazu do budynku jednorodzinnego przy ulicy Wierzbowej w Tychach.

2

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie osiedlowej sieci cieplnej w kierunku Galerii Usługowo-Handlowej Gemini Park w Tychach wraz z przyłaczem cieplnym do Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej przy ulicy Towarowej w Tychach.

3

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego przy ulicy Szkolnej w Tychach.

4

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przebudowy sieci ciepłowniczych na wyjściu z Tauron Ciepło Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Wytwarzania w Tychach przy ulicy Składowej.

5

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie budowy sieci ciepłowniczej od włączenia w istniejącą sieć ciepłowniczą wraz z przyłączami do trzech budynków mieszkalnych MURAPOL - etap II i III przy ulicy Żorskiej w Tychach.

6

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej dla trzech budynków mieszkalnych przy ulicy Jankowickiej w Tychach.

7

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej zasilającej budynki mieszkalne przy ulicy Gostyńskiej w Tychach.

8

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie zmiany sposobu użytkowania wraz z rozbudową i przebudową budynku przedszkola z przeznaczeniem na Centrum Opieki nad Nieuleczalnie Chorymi Dziećmi i Ich Rodzinami przy ulicy Jaroszowickiej 113 w Tychach

9

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia przy ulicy Beskidzkiej w Tychach.

10

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci ciepłowniczej od włączenia w istniejącą sieć ciepłowniczą wraz z przyłączami do trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych - etap IV przy ulicy Żorskiej w Tychach.

11

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci ciepłowniczej od włączenia w istniejącą sieć ciepłowniczą wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych MURAPOL – etap II i III przy ulicy Żorskiej w Tychach.

12

Obwieszczenie Wójta Gminy Bojszowy o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy oświetlenia ciągu pieszego pod lasem od ulicy Armii Krajowej do ulicy Witosa w Tychach.

13

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazu przy ulicy Jaroszowickiej w Tychach.

14

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy sieci wodociągowej w rejonie budynków numer 8 – 54 przy ulicy Orzeszkowej w Tychach.

15

Obwieszczenie o zgromadzeniu wymaganych dokumentów w sprawie przebudowy sieci ciepłowniczych 2xDn700 i 2xDn600 na wyjściu z Tauron Ciepło Sp. z o.o. Zakład Wytwarzania w Tychach przy ulicy Składowej.

16

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Długiej w Tychach.

17

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny o wszczęciu postępowania w sprawie uruchomienia Centrum Usług Społecznościowych - projekt. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły zawodowej (będącej częścią Zespołu Szkół numer 5) na Centrum Usług Społecznościowych wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz budowa wiaty grillowej i zewnętrznej siłowni w uzupełnieniu o powierzchnie utwardzone i infrastrukturę techniczną w Tychach przy ulicy Edukacji 11

18

Obwieszczenie o zgromadzeniu wymaganych dokumentów w sprawie rozbudowy sieci gazowej wraz z przyłączem gazu do budynku jednorodzinnego ulicy Wierzbowej w Tychach.

19

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci wodociagowej dla rejonu budynków numer 62, 64 i 65 przy ulicy Bieruńskiej w Tychach.

Powrót