Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
kwiecień 2016
1

Obwieszczenie o zgromadzeniu wymaganych dokumentów w sprawie rozbudowy sieci gazu przy ulicy Jaroszowickiej w Tychach.

2

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie rozbudowy sieci wody, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej dla zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Żorskiej w Tychach.

3

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy sieci gazu wraz z przyłączem gazu do hal magazynowych w rejonie ulic: Oświęcimskiej i Przejazdowej w Tychach.

4

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci wodociagowej w rejonie budynków numer 8 - 54 przy ulicy Orzeszkowej w Tychach.

5

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy linii kablowej średniego napięcia dla zasilania budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Jaroszowickiej w Tychach.

6

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy stacji transformatorowej kontenerowej wraz z włączeniem do sieci średniego i niskiego napięcia dla zasilania budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Jaroszowickiej w Tychach.

7

Obwieszczenie o zgromadzeniu wymaganych dokumentów w sprawie rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego przy ulicy Szkolnej w Tychach.

8

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku zlokalizowanego przy ulicy Rybnej w Tychach.

9

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej osiedla B-3 w Tychach, w rejonie ulic: Edukacji, Baziowej, Bukowej, Bibliotecznej, Budowlanych, Bałuckiego, Bema, Słonecznej, Ogrodowej oraz alei Bielskiej.

10

Obwieszczenie o zgromadzeniu wymaganych dokumentów w sprawie budowy sieci gazu wraz z przyłączem gazu do hal magazynowych w rejonie ulic: Oświęcimskiej i Przjazdowej w Tychach.

11

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy sieci ciepłowniczych na wyjściu z Tauron Ciepło Sp. z o.o. Zakład Wytwarzania w Tychach przy ulicy Składowej.

12

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie nadbudowy i przebudowy budynku Domu Dziecka w Mysłowicach przy ulicy Żeromskiego 2.

13

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej wraz z przyłączem gazu do budynku jednorodzinnego przy ulicy Wierzbowej w Tychach.

14

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazu przy ulicy Jaroszowickiej w Tychach.

15

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci wody, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej dla zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Żorskiej w Tychach.

Powrót