Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
marzec 2016
1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej z dwoma przyłączami dla dwóch jednorodzinnych budynków mieszkalnych, dwulokalowych zlokalizowanych w Tychach przy ulicy Frycza-Modrzewskiego.

2

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej osiedla C-1 przy ulicach: Bema, Bałuckiego, Cienistej, Czarnieckiego, Cichej, Czereśniowej i alei Bielskiej w Tychach.

3

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przebudowy sieci ciepłowniczej osiedla E-3 od komory KR-XXI przy alei Niepodległości do budynków w rejonie ulicy Elfów i ulicy Edukacji w Tychach.

4

Obwieszczenie o zgromadzeniu wymaganych dokumentów w sprawie budoy sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku zlokalizowanego przy ulicy Rybnej w Tychach.

5

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy stacji transformatorowej kontenerowej wraz z włączeniem do sieci SN dla zasilania budynków mieszkalnych przy ulicy Żorskiej w Tychach.

6

Obwieszczenie o zgromadzeniu wymaganych dokumentów w sprawie przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej osiedla B-3 w Tychach, w rejonie ulic: Edukacji, Baziowej, Bukowej, Bibliotecznej, Budowlanych, Bałuckiego, Bema, Słonecznej, Ogrodowej oraz alei Bielskiej.

7

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego przy ulicy Szkolnej w Tychach.

8

Obwieszczenie o zgromadzeniu wymaganych dokumentów w sprawie budowy stacji tranasformatorowej kontenerowej wraz z włączeniem do sieci SN dla zasilania budynków mieszkalnych przy ulicy Żorskiej w Tychach.

9

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy linii kablowej SN dla zasilania budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Jaroszowickiej w Tychach.

10

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy stacji transformatorowej kontenerowej wraz z włączeniem do sieci SN i nN dla zasilania budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Jaroszowickiej w Tychach.

11

Obwieszczenie o zgromadzeniu wymaganych dokumentów w sprawie rozbudowy sieci gazowej z dwoma przyłaczami dla dwóch jednorodzinnych budynków mieszkalnych, dwulokalowych przy ulicy Frycza-Modrzewskiego w Tychach.

12

Obwieszczenie o zgromaszeniu wymaganych dokumentów w sprawie przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej osiedla C-1 przy ulicach: Bema, Bałuckiego, Cienistej, Czarnieckiego, Cichej, Czereśniowej i alei Bielskiej w Tychach.

13

Obwieszczenie o zgromadzeniu wymaganych dokumentów w sprawie przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej osiedla E-3 od komory KR-XXI przy alei Niepodległości do budynków w rejonie ulicy Elfów i ulicy Edukacji w Tychach.

Powrót