Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
luty 2016
1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej wraz z przyłączem gazu do budynku przy ulicy Wiejskiej w Tychach.

2

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy sieci gazu wraz z przyłączem do hal magzynowych w rejonie ulicy Oświęcimskiej w Tychach.

3

Obwieszczenie Wójta Gminy Bojszowy o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy napowietrznej linii dwutorowej 110 kV relacji EC Tychy - Tychy, EC Tychy Urbanowice na linię kablową na odcinku od słupa nr 17A do stacji GPZ Tychy w związku z budową infrastruktury sportowej.

4

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci gazu wraz z przyłączem gazu do hal magazynowych w rejonie ulic: Oświęcimskiej i Przejazdowej w Tychach.

5

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Bierunia o wszczęciu postępowania w sprawie budowy areny lekkoatletycznej w Tychach.

6

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy stacji transformatorowej wraz z włączeniem do sieci średniego napięcia dla zasilania budynków mieszkalnych przy ulicy Żorskiej w Tychach.

7

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej osiedla B-3 w Tychach, w rejonie ulic: Edukacji, Baziowej, Bukowej, Bibliotecznej, Budowlanych, Bałuckiego, Bema, Słonecznej, Ogrodowej oraz alei Bielskiej.

8

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku zlokalizowanego przy ulicy Rybnej w Tychach.

9

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie nadbudowy budynku Domu Dziecka w Mysłowicach przy ulicy Żeromskiego 2.

10

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej osiedla C-1 przy ulicach: Bema, Bałuckiego, Cienistej, Czarnieckiego, Cichej, Czereśniowej i alei Bielskiej w Tychach.

11

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej osiedla E-3 od komory KR-XXI przy alei Niepodległości do budynków w rejonie ulicy Elfów i ulicy Edukacji w Tychach.

12

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy sieci gazowej położonej przy ulicy Nadrzecznej w Tychach.

13

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy gazociągu średniego ciśnienia w Tychach przy ulicy Modrzewiowej.

Powrót