Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
październik 2016
1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej na osiedlu B-1 w Tychach, przy ulicy Brzozowej.

2

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej na osiedlu B-2 w Tychach, przy ul. Bocznej.

3

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy sieci ciepłowniczej i przyłączy do budynków B1 i B2 przy ulicy Dunikowskiego w Tychach.

4

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy parkingu przy ulicy Mickiewicza w Mysłowicach.

5

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przebudowy drogi gminnej 670 270 S – ulicy Słonecznej w Bojszowach.

6

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ulicy Żniwnej w Tychach.

7

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej przy ulicy Harcerskiej w Tychach.

8

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej przy ulicy Kościelnej w Tychach.

9

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy gazociągu w ramach zadania: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Tychach ulica Bursztynowa”.

10

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Katowickiej i Świerkowej w Tychach.

11

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia przy ulicy Beskidzkiej w Tychach.

12

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o wydaniu decyzji w sprawie budowy oświetlenia placu ograniczonego uliacmi Bocheńskiego i Budowlanych w Tychach.

Powrót